Vyvrtali jste díru pro studnu. Víte čím ji osadit?

Servisní technik

Osazení studny

Vyvrtali jste díru pro studnu. Víte čím ji osadit? Díra je vyvrtána a nyní vás čeká její správné osazení. Už víte zda dáte přednost betonu nebo lehkým plastům?

Betonové skruže

Osadit studnu betonovými skružemi je výhodné jenom tehdy, když je pak plánujete obložit například přírodním kamenem a na betonovém víku instalovat pro okrasu rumpál.

-Nevýhody

 • těžká manipulace
 • křehkosti skruží
 • nákladná přeprava
 • nároky na přesnost usazení
 • U nepřesném usazení hrozí ztráta těsnosti a vznik nebezpečí návštěvy nezvaných návštěvníků studny
PVC šachta

Tohle řešení ve firmě pro svou jednoduchost a eleganci preferujeme.

+Výhody

 • Lehká pro manipulaci
 • Hermeticky těsná
 • Součástí je dno i pochozí víko
 • může téměř splynout s okolním terénem
 • Cena za pořízení téměř shodná s variantou 1 (pokud však nevlastníte auto s „rukou“)
 • Při odborné instalaci nehrozí při jarním tání ,nebo přívalových deštích přeplavení zakončení modré trubky vrtu a tím nedojde ke kontaminaci pitné vody
Fotogalerie

Další články